Sepasi Manusia

#Puisi Oleh : Riki, Alumni 1997.

Tidakkah kau ingat sepasimu:
Adalah binatang ternak
Menuhankan perut dan nafsu
Berqurbanlah!

Jangan kau lupakan sepasimu:
Adalah binatang buas
Menuhankan keserakahan
Memangsa segala, sekali pun itu batu karang
Berqurbanlah!

Jangan kau terlena sepasimu:
Adalah syetan, membunuh dengan fitnah
menebar dusta, bahkan pada saudaramu sendiri
Berqurbanlah!

Jangan kau nafikan sepasimu:
Adalah rasa keangkuhan dan kesombongan
yang nyata dalam kata sikap dan perbuatan

Berkurbanlah!

Kau adalah Manusia!

Lunak dimakan rayap

Lebur ditelan bumi

Berqurbanlah!